Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε σε κανέναν ταξιδιωτικό οδηγό και σίγουρα δεν θα σας την προτείνει κανένας …