Είναι από εκείνα τα χωριά που μπορεί να μην έχουν το… όνομα, όμως όπως γρήγορα αντιλαμβάνεσαι αν του αφιερώσεις λίγο …