24 ώρες στην… «Παχιά» Ιταλίδα!|

Μεσαιωνική πόλη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ζωντανή φοιτητούπολη, αλλά και παγκοσμίως...