Τo πρώτο υβριδικό… hostel είναι

Μέσα Αυγούστου και η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το πρώτο υβριδικό hostel…...